Марх къобал халд!

Дала марх къоабал долда шун, тха вежарий, йижарий!
Хьийга хало Дала маьлехь язъйойла!
Ираз долаш, даькъал, беркате вахар халд шун.

ГIалгIай-Гуржий тоаба "ПРОМЕТЕЙ"

Мархаж. Крас. фото цветка.jpg